The intertwinedness of forest and cultural landscapes in the context of cultural ecology

Main Article Content

Beáta Tisucká

Abstract

Today, cultural landscape and aspects of it are frequent topics of cultural and landscape ecologies. To be fulfilled and delineated, the cultural landscape and its various meanings quite logically attract their opposite – wilderness and nature. At the same time, terms such as wilderness and nature should also be defined to make sure they are understood in the context of the regeneration and purification of human culture, and their hypertrophied elements. As a representative of nature and the text, which is only comprehensible through inner and not exterior experience, the forest stimulates feelings in relation to the purpose of human existence, and is not much dependant on culture and its peaks, downfalls, and degenerations. The aesthetic value of the forest is also neglected. In his “Forstästhetik”, based on philosophy and aesthetics, Heinrich von Salisch elaborated upon the aesthetics of the forest in detail and introducted new perspectives on forestry and landscape ecology.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Tisucká, B. (2014). The intertwinedness of forest and cultural landscapes in the context of cultural ecology. Envigogika, 9(1). https://doi.org/10.14712/18023061.428
Section
Inspirations
Author Biography

Beáta Tisucká

Beata Tisucká studied culturology at the Faculty of Philosophy of Charles university in Prague, she deals with cultural and social ecology

References

Hájek, Pavel (ed.) 2002. Krajina zevnitř. Praha : Malá Skála. ISBN 80-902777-8-0
Hodrová, Daniela. 2006. Citlivé město. Praha : Akropolis. ISBN 80-86903-31-1
Koutecký, Bohuslav. 2001. Les v krajině a ochrana přírody. In DEJMAL, Ivan (ed.). Tvář naší země – krajina domova: Sborník příspěvků z konference konané ve dnech 21. -23. 2. 2001 na Pražském hradě a v Průhonicích. s. 30-34. Lomnice nad Popelkou : Studio JB
Kratochvíl, Zdeněk. 1994. Filosofie živé přírody. Praha : Hermann a synové
Sádlo, Jiří. Krajina jako interpretovaný text: Věčná hra na přetlačovanou. In: Časopis Vesmír [online]. 1. vyd. 1998 [cit. 2014-09-03]. Dostupné z: http://casopis.vesmir.cz/clanky/clanek/id/1289
Soukup, Václav. 2000. Přehled antropologických teorií kultury. Praha : Portál. ISBN 80-7178-929-1
Stibral, Karel: Lesní estetika Heinricha von Salische a její čeští následovníci. In KLVAČ, Pavel (ed.) 2009. Člověk, krajina, krajinný ráz. s. 35-45 . Brno : Masarykova univerzita. ISBN 97880-210-5090-7