Jak lidově na outdoorové vzdělávání v Jižní Americe?

Autoři

  • Jiří Kmínek

DOI:

https://doi.org/10.14712/18023061.490

Klíčová slova:

Peru, environmentální výchova, divadlo, výtvarné umění, místní komunita

Abstrakt

V Pucallpě na řece Ucayali existuje už 8 let „odpolední škola“, jménem Imagion. Záměr této školy v Peru není nahrazovat dětem základní vzdělání, nýbrž probouzet v nich přízeň k divoké přírodě. Autor se svolením autora pana doktora Jana Dungela z Vracova používá přibližně 300 jeho excelentních obrazů divoké jihoamerické fauny. Jde o světově ojedinělá zobrazení, která nemají jenom naučnou hodnotu, nýbrž jsou i poetická. Obrazy jsou instalovány do labyrintu, který má asi 400 možných průchozích cest – jejich umístění napodobuje džungli. Děti bludištěm procházejí s průvodcem nebo s kamarády nebo samy, a učí se poznávat jednotlivé druhy. Ve škole se také hrají divadelní představení z velice bohaté amazonské mytologie. Celkově je tato „výuka“ zaměřená mj. proti předsudkům, upovídanému spiritualismu a šamanismu. V roce 2016 se tento projekt přestěhuje do jednoho půvabného města pod východním úpatím And, do horské džungle. V Satipu pak nabídne asi 20 evropským učitelům slušné ubytování za režijní cenu na jakkoliv dlouhou dobu. A potom se zde bude trpělivě, roky budovat mezinárodní kampus Imagion pro environmentální i ostatní školství.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Biografie autora

Jiří Kmínek

Mezinárodní edukační, environmentální a socioekonomický projekt pro matky s dětmi IMAGION AMAZONIA

Stahování

Publikováno

30. 09. 2015

Jak citovat

Kmínek, J. (2015). Jak lidově na outdoorové vzdělávání v Jižní Americe?. Envigogika, 10(3). https://doi.org/10.14712/18023061.490

Číslo

Sekce

Informace