Development of investigation skills of elementary school pupils: experience from evaluation of a programme on Jizera mountains

Authors

  • Jan Činčera

DOI:

https://doi.org/10.14712/18023061.63

Keywords:

evaluation, research skills, text analysis, Jizera moutains

Abstract

The article presents an evaluation of a programme of the environmental education centre Jizerka on pupils’ knowledge of a problem of forests’ degradation in Jizera mountains and on selected investigation skills. The research was based on a simple evaluation pretest/posttest design on a sample of 64 pupils 12-14 years old. According to the results, the programme positively influences all of the measured cognitive variables, although its impact on critical texts’ analysis was only weak. In discussion, means for further programme modifications are suggested.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bardwell, L.V.; Monroe, M.C.; Tudor, M.T.1994. Environmental Problem Solving. Theory, Practice and Possibilities in Environmental Education. Troy: NAAEE, 1994. ISBN 1-884-008-13-5.

BREITING, S.; HEDEGAARD, K.; MOGENSEN, F.; NIELSEN, K.; SCHNACK, K. Action comepetence, Conflicting interests and Environmental Education [online]. Aaarhus University, Research Programme for Environmental and Health Education, 1999. . Dostupné na WWW

ČINČERA, Jan; MAŠKOVÁ, Veronika. GLOBE in the Czech Republic: a program evaluation. Environmental Education Research. Roč. 17, 2011, n. 4, s. 499-517.

ČINČERA, Jan; KAVAN, David; ŠEDLBAUER, Josef. Program Vyšetřování jizerskohorské katastrofy pro 7.-9. třídu ZŠ. [pracovní listy]. Liberec: Společnost pro Jizerské hory, 2011.

Dori, Y. J. & Herscovitz, O.1999. Question-Posing Capability as an Alternative Evaluation Method: Analysis of an Environmental Case Study. Journal of Research in Science Teaching, vol. 36, no. 4, pp.411-430.

Ernst, J.A.; Monroe, M.2004. The effects of environment-based education on students’ critical thinking skills and disposition toward critical thinking. Environmental Education Research 10, no. 4: 507–22

Heimlich, J.E. ; Ardoin, N.M.2008. Understanding behavior to understand behavior change: a literature review. Environmental Education Research, Vol. 14, no. 3, p. 215-237.

Hungerford, H. R., Peyton, B. R.; WILKE, R.1980. Goals for Curriculum Development in Environmental Education. The Journal of Environmental Education. Vol. 11, Iss. 3, p. 42-47. ISSN 0095-8964.

Hungerford, H. R. ;Volk, T. L.1990. Changing Learner Behavior Through Environmental Education. The Journal of Environmental Education, Vol. 21, Iss. 3, p. 8-21. ISSN 0095-8964.

Marcinkowski, T. 1997. Assessment in Environmental Education. In Wilke, R. Environmental education teacher resource handbook: a practical guide for K-12 environmental education. Thousand Oaks: Corwin, 1997. ISBN 0-8039-6370-X.

NAAEE. 2004. Excellence in Environmental Education: Guidelines for Learning (Pre K-12) Executive Summary & Self Assessment Tool. Washington: NAAEE, 2004.

Penuel, W. R., Bienkowski, M., Gallagher, L., Korbak, C., Sussex, W., Yamaguchi, R. & Fishman, B. J.2006. GLOBE Year 10 evaluation: Into the next generation. Menlo Park, CA: SRI International, 2006. Dostupné z WWW

PALEČKOVÁ, Jana; TOMÁŠEK, Vladislav; BASL, Josef. 2010. Hlavní zjištění výzkumu PISA 2010. Umíme ještě číst? Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání, 2010. ISBN 978-80-211-068-6.

PALEČKOVÁ, Jana a kol. Hlavní zjištění výzkumu PISA 2006. Poradí si žáci s přírodními vědami? Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání, 2007. ISBN 978-80-211-0541-6

PASTOROVÁ, Markéta a kol. 2011. Doporučené očekávané výstupy. Metodická podpora pro výuku průřezových témat na základních školách. Praha: Výzkumný ústav pedagogický, 2011. Dostupné z WWW http://www.vuppraha.cz/nova-publikace-divize-vup-%E2%80%93-doporucene-ocekavane-vystupy-pro-zakladni-skolyISBN 978-80-87000-76-2.

Pruneau, Diane; Gravel, Helene, Butque, Wendy, Langis, Joanne. 2003. Experimentation with a Socio-constructivist Process for Climate Change Education. Environmental Education Research, 2003, vol. 9, no 4, s. 429-446. ISSN 1350-4622.

PRUNEAU, D.; FREIMAN, V.; BARBIER, P.-Y.; LENGIS, J. 2009. Helping Young Students to Better Pose an Environmental Problem. Applied Environmental Education and Communication, 2009, vol. 8, p. 105-113.

RICKINSON, M. 2001. Learners and Learning in Environmental Education: A critical review of the evidence. Environmental Education Research, 2001, vol. 7, no. 3, p. 207-320.

Sdružení TEREZA. 2011a Projekt 3V – vědě a výzkumu vstříc! [online]. . Dostupné z WWW < http://www.projekt3v.cz/informace-o-projektu.html>

Sdružení TEREZA. 2011b. GLOBE – mezinárodní eko-program [website]. Dostupné z WWW <http://globe.terezanet.cz>

VLACHOVÁ, Eva. 2011. Evaluace pobytových programů environmentální výchovy Společnosti pro Jizerské hory. [Diplomová práce]. Vedoucí práce Jan Činčera. Liberec: Technická univerzita, 2011.

Winther,A. A. 2005. Investigating and Evaluating Environmental Issues and Actions (An Instructional Model for Environmental Education). In Hungerford, H.R., Bluhm, W.J., Volk, T.L., Ramsey, J.M. Essential Readings in Environmental Education. Champaign: Stipes, 2005. P. 173-196. ISBN 1-58874-496-8.

Vlastní pozorování a ústní sdělení Martyn Jamieson, Field Study Council Kindrogan, 1.11.2011,

Published

31. 12. 2011

How to Cite

Činčera, J. (2011). Development of investigation skills of elementary school pupils: experience from evaluation of a programme on Jizera mountains. Envigogika, 6(3). https://doi.org/10.14712/18023061.63

Issue

Section

Reviewed Papers

Most read articles by the same author(s)

<< < 1 2 3 4 5 > >>