Vzájemné působení hodnot humanismu a holismu jako nezbytné hnací síly vzdělávání pro udržitelný rozvoj na regionální úrovni. The interaction of Humanism values and Holism values as a necessary driving force of the Education for Sustainable Development at the regional level

Obsah hlavního článku

Françoise Laveuve
https://orcid.org/0000-0002-0143-1975

Abstrakt

Svět více než kdy jindy potřebuje vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Jádrem Agendy 2030 je 17 cílů udržitelného rozvoje a jejich 169 úkolů. Jejich rozsah a ambice byly posíleny v porovnání s Rozvojovými cíli tisíciletí přijatými v roce 2000. Tři rozměry udržitelného rozvoje (environmentální, sociální a ekonomický) jsou nyní integrovány průřezově. Cíle reagují na všechny výzvy udržitelného rozvoje, jako jsou klima, biologická rozmanitost, energie, voda, ale také chudoba, rovnost žen a mužů, hospodářská prosperita, mír, zemědělství a vzdělávání.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Laveuve, F. (2022). Vzájemné působení hodnot humanismu a holismu jako nezbytné hnací síly vzdělávání pro udržitelný rozvoj na regionální úrovni.: The interaction of Humanism values and Holism values as a necessary driving force of the Education for Sustainable Development at the regional level. Envigogika, 17(1). https://doi.org/10.14712/18023061.651
Sekce
Inspirace

Reference

Angela Barthes, Yves Alpe. Les ” éducations à ”, un changement de logique éducative ? L’exemple de l’éducation au développement durable à l’université. Spirale - Revue de Recherches en Éducation , Association pour la Recherche en Education (ARED), 2012, pp.197-209. ffhal-00962201f

http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001812/181270f.pdf

https://www.education.gouv.fr/l-education-au-developpement-durable-7136

Michel de Montaigne – Les Essais - (1572) – Editions Gallimard – 2009

François Rabelais – Pantagruel – (1532) - Editions Flammarion - 1993

François Rabelais – Gargantua – (1534) – Editions Flammarion – 2016

Erasme – Eloge de la folie – (1509) - Editions Flammarion – 2016

Jean-Jacques Rousseau – Emile ou De l' éducation – (1762) – Editions Flammarion, 2009

Denis Diderot – L'Encyclopédie

Education holistique – https://gaz.wiki/wiki/Holistic_education

John Locke – Some thoughts concerning education - 3rd edition enlarged (1699) London : A. and J. Churchill

Philippe Hamou, « Introdnction » dans L'essai sur l'entendement humain (Locke), Paris, Librairie Générale Française, 2009

Roger Woolhouse, « Locke's theory of knowledge », The Cambridge Companion to Locke, 1997

Locke, idées, langage et connaissance, Geneviève Brykman, éditions Ellipses, Paris, 2001

Voltaire – Candide (1759)- Editions Belin-Gallimard, 2011

Montesquieu – De l'Esprit des Lois (1748) – Anthologie - Editions Flammarion, 2019

www.education.gouv.fr/bo/2007/14/MENE0700821C.htm

www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo36/MENE2025449C.htm

UNESCO – recueil de bonnes pratiques – développement durable

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)