EnviWiki – výuková pomůcka na principu hypertextu

Autoři

DOI:

https://doi.org/10.14712/18023061.80

Klíčová slova:

hypertext, wiki,

Abstrakt

Výukové texty, které jsou přístupné v elektronickém prostředí, mají kromě snadné dostupnosti a propojení s jinými informačními zdroji, i přednosti „hermeneutické“. Hypertext, který je základem jejich tvorby, totiž předstvuje nový metodologický nástroj lépe reprezentující fenomenální povahu skutečnosti. Příspěvek hodnotí tuto stránku reálně existující elektronické výukové pomůcky EnviWiki.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

ELC (2002): The Environmental Literacy Council, [citováno dne 2006-04-19] Dostupné z WWW: <http://www.enviroliteracy.org>

GHESP (2004) GHESP Toolkit. [citováno dne 2004-02-10] Dostupné z WWW: <http://www.ghesprp.org>

UHLÍŘ, Z. (2000) Hypertext a otazníky nad jeho metodologií. Ikaros [online]. 2000, roč. 4, č. 1 [citováno dne 2006-04-11]. Dostupné z WWW: <http://www.ikaros.cz/node/158>. ISSN 1212-5075.

UNESCO (2002) A Multimedia Teacher Education Programme, Teaching and Learning for a Sustainable Future. [citováno dne 2006-04-19] Dostupné z WWW: <http://www.unesco.org/education/tlsf>

Stahování

Publikováno

12. 12. 2006

Jak citovat

Dlouhá, J. (2006). EnviWiki – výuková pomůcka na principu hypertextu. Envigogika, 1(1). https://doi.org/10.14712/18023061.80

Číslo

Sekce

Inspirace

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>