EnviWiki - a hypertext-based educational tool

Main Article Content

Abstract

Výukové texty, které jsou přístupné v elektronickém prostředí, mají kromě snadné dostupnosti a propojení s jinými informačními zdroji, i přednosti „hermeneutické“. Hypertext, který je základem jejich tvorby, totiž předstvuje nový metodologický nástroj lépe reprezentující fenomenální povahu skutečnosti. Příspěvek hodnotí tuto stránku reálně existující elektronické výukové pomůcky EnviWiki.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Dlouhá, J. (2006). EnviWiki - a hypertext-based educational tool. Envigogika, 1(1). https://doi.org/10.14712/18023061.80
Section
Inspirations

References

ELC (2002): The Environmental Literacy Council, [citováno dne 2006-04-19] Dostupné z WWW:
GHESP (2004) GHESP Toolkit. [citováno dne 2004-02-10] Dostupné z WWW:
UHLÍŘ, Z. (2000) Hypertext a otazníky nad jeho metodologií. Ikaros [online]. 2000, roč. 4, č. 1 [citováno dne 2006-04-11]. Dostupné z WWW: . ISSN 1212-5075.
UNESCO (2002) A Multimedia Teacher Education Programme, Teaching and Learning for a Sustainable Future. [citováno dne 2006-04-19] Dostupné z WWW: