Jak dostat EV do stavu jiného?

Autoři

DOI:

https://doi.org/10.14712/18023061.87

Klíčová slova:

ekologická výchova, časopis

Abstrakt

Článek stručně rekapituluje základní problémy, kterými dialog v oblasti (nejen) environmentálního vzdělávání a výchovy v ČR trpí – prostor pro odbornou diskuzi, který by měl nově založený časopis vytvářet, by mohl tyto slepé uličky zprůchodnit.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Biografie autora

Jana Dlouhá

RNDr. Jana Dlouhá, PhD. Centrum pro otázky životního prostředí UK

Reference

Palouš, R. Totalismus a holismus. Praha: Karolinum, 1996.

Stahování

Publikováno

12. 12. 2006

Jak citovat

Dlouhá, J. (2006). Jak dostat EV do stavu jiného?. Envigogika, 1(1). https://doi.org/10.14712/18023061.87

Číslo

Sekce

Inspirace

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>