How to get EE into a different state?

Main Article Content

Abstract

Článek stručně rekapituluje základní problémy, kterými dialog v oblasti (nejen) environmentálního vzdělávání a výchovy v ČR trpí – prostor pro odbornou diskuzi, který by měl nově založený časopis vytvářet, by mohl tyto slepé uličky zprůchodnit.

Article Details

How to Cite
Dlouhá, J. (2006). How to get EE into a different state?. Envigogika, 1(1). https://doi.org/10.14712/18023061.87
Section
Inspirations
Author Biography

Jana Dlouhá

RNDr. Jana Dlouhá, PhD. Centrum pro otázky životního prostředí UK

References

Palouš, R. Totalismus a holismus. Praha: Karolinum, 1996.