How to get EE into a different state?

Main Article Content

Abstract

Článek stručně rekapituluje základní problémy, kterými dialog v oblasti (nejen) environmentálního vzdělávání a výchovy v ČR trpí – prostor pro odbornou diskuzi, který by měl nově založený časopis vytvářet, by mohl tyto slepé uličky zprůchodnit.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Dlouhá, J. (2006). How to get EE into a different state?. Envigogika, 1(1). https://doi.org/10.14712/18023061.87
Section
Inspirations
Author Biography

Jana Dlouhá

RNDr. Jana Dlouhá, PhD. Centrum pro otázky životního prostředí UK

References

Palouš, R. Totalismus a holismus. Praha: Karolinum, 1996.