Problems and opportunities and environmental education in the Czech Republic

Main Article Content

Jan Činčera

Abstract

The article analyses the weak points of environmental education in the Czech Republic. They are identified in the methods and poor evaluation strategies used by centres for environmental education and weak or non-existing research in this field at universities. In its last part it suggests areas for further and more detailed research.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Činčera, J. (2006). Problems and opportunities and environmental education in the Czech Republic. Envigogika, 1(1). https://doi.org/10.14712/18023061.9
Section
Reviewed Papers

References

ČINČERA, Jan. Environmentální výchova: od cílů k prostředkům. Brno: Paido, 2007 (v tisku).
DAŇKOVÁ, Lenka (ed.). 2004(?) Škola pro život. Příručka k realizaci školních programů ekologického/environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a výchovy k udržitelnému způsobu života. Praha : Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina, 2004(?) ISBN 80-903345-0-4.
HART, Paul; NOLAN, Kathleen. 1999. A Critical Analysis of Research in Environmental Education. Studies in Science Education, 34 (1999), s. 1-69.
HORKÁ, Hana. 2005. Ekologická dimenze výchovy a vzdělávání ve škole 21. století. Brno: Masarykova univerzita, 2005.
HRUŠKA, Jiří. 2006. Globální a environmentální výchova na pobytových akcích. Pardubice: Ekocentrum PALETA, 2006.
Klonfarová, Hana. Zelený balíček do škol? EkoList po drátě. Zelený knihomol. [Citováno 2005-03-28]. Dostupné z WWW
Kolářová, Hana. Měnící se vzdělávání pro měnící se svět. Bedrník, roč. 3, 2005, č. 4, s. 14.
KRIST, Petr. 2004. Environmentální výchova na základní škole Kroměříž, Albertova 4062. In Učitel a vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Praha: Univerzita Karlova, 2004. s. 279-282.
Máchal, Aleš. 2000. Praktická ekologická výchova. Brno: Rezekvítek, 2000. ISBN 80-902954-0-1. s. 14.
MATRE, Steven van. 1999. Earth Education .. a new beginning. Greenville: The Institute for Earth Education, 1999. P. 47.
Nádvorník, Ondřej; Volfová, Adriana. 2004. Globální rozvojové vzdělávání. Praha: Člověk v tísni, 2004.
NÁDVORNÍK, Ondřej; CHÁRA, Petr. 2006. Bohouš a Dáša proti chudobě. Praha: Člověk v tísni, 2006.
NP. Pojďme na to od lesa. Vimperk: Správa NP a CHKO ve Vimperku, 2003.
Ružeková, Monika. Environmentálne projekty očami dětí. In: Wiegerová, Adriana (ed.). Cesty demokracie vo výchove a vzdelávaní VIII. Bratislava: Univerzita Komenského, 2003. s. 73.
SEVER. 2006. Týden pro udržitelný život. Horní Maršov: SEVER, 2006.
Soukup, Petr. 2001. ISSP - životní prostředí. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2001. s. 48-9. ISBN 80-7330-000-1.
STRNADOVÁ, Ivana. 2004. Výchova k udržitelnému rozvoji na Základní škole v Mostě. . In Učitel a vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Praha: Univerzita Karlova, 2004. s. 297-300.