[1]
Envigogika, R. 2011. Závery a odporúčania z konferencie Cesty k udržateľnejšej budúcnosti. Envigogika. 6, 3 (pro. 2011). DOI:https://doi.org/10.14712/18023061.352.