[1]
Mikšíček, P. 2012. Which are the crossroads of the Ore Mountains?. Envigogika. 7, 2 (Sep. 2012). DOI:https://doi.org/10.14712/18023061.358.