[1]
Envigogika, R. 2013. Vzniká Strategie vzdělávání 2020, která zcela opomíjí pojem environmentální vzdělávání nebo vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Envigogika. 8, 1 (kvě. 2013). DOI:https://doi.org/10.14712/18023061.381.