[1]
Dlouhá, J. 2014. Zpráva o výsledcích Světové konference ke vzdělání pro udržitelný rozvoj uzavírající Dekádu UNESCO pro vzdělávání pro UR. Envigogika. 9, 2 (pro. 2014). DOI:https://doi.org/10.14712/18023061.461.