[1]
Činčera, J. a Holec, J. 2016. Terénní výuka ve formálním vzdělávání. Envigogika. 11, 2 (pro. 2016). DOI:https://doi.org/10.14712/18023061.533.