[1]
Dlouhá, J. 2021. Za udržitelnost spotřebního chování a životního stylu nese odpovědnost vzdělávání: . a s programem, který jsme společně vytvořili, ji může naplnit. Envigogika. 16, 1 (čvc. 2021). DOI:https://doi.org/10.14712/18023061.623.