(1)
Dlouhá, J. Indikátory Pro Strategie environmentálního vzdělávání. Envigogika 2007, 2.