(1)
Dlouhá, J.; Markošová, K. Editorial 2006/I/1. Envigogika 2006, 1.