(1)
Šauer, P. Rozšíření aktivních Forem výuky V Kurzu Základy Ekonomiky životního prostředí. Envigogika 2010, 5.