(1)
Jančaříková, K. Zpráva O Konferenci „Děti a zahrady“. Envigogika 2010, 5.