(1)
Nečas, J. Předvánoční zamyšlení Nad Hodnotami. Envigogika 2007, 2.