(1)
Činčera, J. Trendy V environmentální výchově - Intepretivistický a Kritický Proud. Envigogika 2006, 1.