(1)
Bezouška, A.; Činčera, J. Vliv environmentální Profilace středních škol Na proenvironmentální Postoje a jednání Studentů. Envigogika 2007, 2.