(1)
Jančaříková, K. Žákovské Portfolio – Vhodná Forma Hodnocení environmentální výchovy. Envigogika 2007, 2.