(1)
Olšovský, J. Metafyzika Subjektivity a života. Envigogika 2008, 3.