(1)
Maršák, J. Registry úniků a přenosů znečišťujících látek – nástroje Realizace „práva vědět“. Envigogika 2008, 3.