(1)
Huba, M. Nad knižkou Genius Loci - (roz)hovory O Slovensku: Malý Pokus O Autorecenziu. Envigogika 2011, 6.