(1)
Prokešová, M. Domov – proměny místa. Envigogika 2008, 3.