(1)
Envigogika, R. Závery a odporúčania Z Konferencie Cesty K udržateľnejšej Budúcnosti. Envigogika 2011, 6.