(1)
Envigogika, R. Vzniká Strategie vzdělávání 2020, Která Zcela opomíjí Pojem environmentální vzdělávání Nebo vzdělávání Pro udržitelný Rozvoj. Envigogika 2013, 8.