(1)
Olšovský, J. Myšlení a Netechnický přístup K věcem, Jejich chránění a Ohleduplné (básnické) zacházení S Nimi. Envigogika 2013, 8.