(1)
office, E. Mezinárodní soutěž Esejů Na téma udržitelného života. Envigogika 2013, 8.