(1)
Kolářová, H. Úvodník Bedrníku 2013/4. Envigogika 2013, 8.