(1)
Burandt, S.; Gralla, F.; John, B. Analýza aktérů V případových studiích (regionálního) udržitelného Rozvoje. Envigogika 2015, 10.