(1)
Hermová, I. Druhý život Tuchomyšle: Lokální Identita přesídlenců Z odtěžené Obce. Envigogika 2014, 9.