(1)
Vlašín, M. Co Je důležitější V krajině: Estetika Nebo Biodiverzita?. Envigogika 2014, 9.