(1)
Záhumenská, V. Hradec Králové – Ochrana přírodní památky Na Plachtě před zástavbou. Případová Studie K významu účasti veřejnosti při Ochraně životního prostředí. Envigogika 2014, 9.