(1)
Dlouhá, J. Zpráva O výsledcích Světové Konference Ke vzdělání Pro udržitelný Rozvoj uzavírající Dekádu UNESCO Pro vzdělávání Pro UR. Envigogika 2014, 9.