(1)
Olšovský, J. Heidegeer a Kierkegaard: Pojetí Boha a posvátného. Envigogika 2010, 5.