(1)
Hickman, M.; Beard, C.; Inkster, A. Návrat Do ráje: Vztah starších Horolezců K přírodním místům. Envigogika 2015, 10.