(1)
Činčera, J.; Holec, J. Terénní výuka Ve formálním vzdělávání. Envigogika 2016, 11.