(1)
Urban, J.; Chabada, T.; Skalík, J. Jaký Efekt Mají Klimatické kampaně? Využití Metodiky Pro Hodnocení Dopadu klimatických Kampaní. Envigogika 2017, 12.