(1)
Dlouhá, J.; Dlouhý, J.; Barton, A. G. Vzdělávání Metodou E-Learningu podporující regionální spolupráci a vytváření evropského vzdělávacího Prostoru V interdisciplinární Oblasti životního prostředí. Envigogika 2010, 5.