(1)
Nečas, J. Životní prostředí Pohledem Bible. Envigogika 2018, 13.