(1)
Jančaříková, K. “Alma Mater Studiorum”: Příklad Dobré Praxe Ve vzdělávání učitelů. Envigogika 2018, 13.