(1)
Janáková, M. Současné Metody zážitkové Pedagogiky Ve vzdělávání dospělých V zahraničí. Envigogika 2020, 15.