(1)
Silná, S. Přemysl Pitter – počátky české environmentální výchovy a Ekoteologie. Envigogika 2023, 18.