(1)
Dvořáčková, S.; Ryplova, R. Sonda environmentální Gramotnosti Studentů přírodovědně a Ekologicky zaměřených Oborů Na Pedagogické Fakultě JU. Envigogika 2012, 7.