(1)
Činčera, J. Problémy a příležitosti environmentální výchovy V České Republice. Envigogika 2006, 1.