Wickramasinghe, R. (2007). Náboženství, příroda a její ochrana. Envigogika, 2(2). https://doi.org/10.14712/18023061.112